Meesters in hypotheken respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt behandeld. In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens en welk doel
Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor jij ze aan ons verstrekt en wij verwerken niet meer gegevens dan daarvoor nodig zijn.

 • Uitvoering overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang
 • Toestemming

Verstrekking aan derden
De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (verwerkers) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • IT-dienstverlener
 • Financieel dienstverlener
 • Marketing dienstverlener
 • Accountant

Wij maken met deze verwerkers de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarbuiten zullen wij geen persoonsgegevens delen met derden zonder dat wij jou daar uitdrukkelijk toestemming voor vragen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 • Prospects: 30 dagen na het eerste contactmoment
 • Opdrachtgevers: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
 • Leveranciers: 7 jaar na beëindiging overeenkomst
 • Marketing: 1 tot 14 maanden na contactmoment

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Onder andere door middel van:

 • Toegangsbeveiliging
 • Wachtwoordbeleid
 • Versleuteling dmv SSL-certificaat (HTTPS)
 • Firewalls
 • Back-up procedure
 • Protocol datalekken
 • Dataminimalisatie

Rechten omtrent jouw gegevens
Met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie
 • Recht op wissing (vergetelheid)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)
 • Recht van bezwaar
 • Recht op intrekking toestemming
 • Recht om een klacht in te dienen

Klik hier voor meer informatie over jouw rechten.

Links naar andere websites en social media
Op onze website is een aantal verwijzingen naar websites van andere organisaties te vinden. Wij hebben geen controle over deze externe websites en zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop deze partijen met persoonsgegevens omgaan.

Cookies en webstatistieken
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op jouw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op jouw computer staat, kan de webpaginaserver jouw computer herkennen. Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door jouw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van jou verzamelen, verwerken wij die conform onze privacyverklaring.

Weigeren en verwijderen van cookies
Je kunt jouw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, je elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van jouw browser. Meer informatie over hoe je cookies kunt beheren lees je op de website van de Consumentenbond.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze bezoekers de website gebruiken. Voor dit doel worden cookies geplaatst. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. Dit houdt onder meer het volgende in:

 • We hebben het laatste octet van jouw IP-adres gemaskeerd
 • We hebben het delen van gegevens binnen de Analytics dienst uitgezet

Daarnaast hebben wij met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Google daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Google diensten in te zetten.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie hier voor meer informatie over de opt-out regeling van Google.

Hotjar
Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren maken wij gebruik van de webanalyse-tool Hotjar, aangeboden door Hotjar Ltd. De cookies van Hotjar stellen ons onder meer in staat om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s van onze website worden bekeken. De verzamelde informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt door ons gebruikt om onze website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt door ons niet gebruikt om jou, als persoon, te identificeren.

Daarnaast hebben wij met Hotjar Ltd. een verwerkersovereenkomst gesloten en het is Hotjar Ltd daarbij niet toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken of voor andere Hotjar Ltd diensten in te zetten.

Hieronder vind je een overzicht van alle cookies die op Hypotheekrente-voordeel worden gebruikt:

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Wij proberen er dan samen met jou uit te komen. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ons privacy-beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Contact
De klantenservice van Meesters in hypotheken is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8:00 – 20:00 uur en in het weekend van 9:00 – 21:00 uur via het navolgende telefoonnummer: 033 – 20 22 110.

Indien je na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt, kan je hierover contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Meesters in hypotheken
Westerdorpsstraat 58
3871 AZ Hoevelaken
info@meestersinhypotheken.nl
033 – 20 22 110

WFT-nr. 12046555
KvK-nr. 74280953

Eerste versie:  1 juni 2019
Laatste update: 21 juni 2019