1. Deze disclaimer inclusief alle onderstaande punten is van toepassing op de website van Meesters in hypotheken. Als bezoeker en gebruiker van Meesters in hypotheken stem je in met deze disclaimer.
  2. Meesters in hypotheken heeft de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Regelmatig wordt de inhoud gecontroleerd en wordt deze waar nodig geactualiseerd en aangevuld. Ondanks deze zorg kan de website onvolledige informatie in de inhoud bevatten. Het renteoverzicht, maximale hypotheek en maandlasten betreffen een momentopname, waarbij de uiteindelijke datum van aanvraag leidend is voor het rentepercentage. Dit percentage kan dagelijks fluctueren en betreft onderdeel van het adviesgesprek. Meesters in hypotheken is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in de gepubliceerde rentestanden of de uitkomsten van de uitgevoerde berekeningen op haar eigen website dan wel in de websites van mogelijke (media)partners welke aan Meesters in hypotheken zijn gekoppeld.
  3. Meesters in hypotheken draagt in geen enkel opzicht de schade welke voortvloeit uit het direct dan wel indirect gebruik van haar website, dan wel voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
  4. Meesters in hypotheken levert de inhoud van haar website in feitelijke staat zonder de garantie of waarborg dat de aangeboden inhoud voor bepaalde doelen of anderszins deugdelijk of geschikt is.
  5. Meesters in hypotheken behoudt zich het recht om (de inhoud van) de website naar eigen inzicht en op ieder willekeurig moment te veranderen of te beëindigen en draagt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  6. Meesters in hypotheken behoudt zich het recht voor om jou, zonder voorafgaande kennisgeving, de toestemming te ontzeggen tot de website en de hierop aangeboden informatie en diensten.
  7. Gedurende jouw bezoek aan Meesters in hypotheken worden basisgegevens van jou als bezoeker opgeslagen in de log-bestanden van Meesters in hypotheken. Deze gegevens zijn oorspronkelijk bedoeld voor de statistieken van deze website. Deze gegevens kunnen echter gebruikt worden om jouw toegang tot de website te monitoren dan wel te blokkeren.
  8. Beschermt en vrijwaart Meesters in hypotheken, diens werknemers, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders en de auteur van deze disclaimer van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, inclusief de kosten welke ontstaan zijn als gevolg zijn van, dan wel gerelateerd aan het gebruik of misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.
  9. Meesters in hypotheken is eigenaar en rechthebbende van alle verstrekte informatie op deze website. Publicatie, verspreiding of vermenigvuldiging van de informatie op deze website is, zonder uitdrukkelijke toestemming van Meesters in hypotheken, verboden.