1. Indien je de website van Meesters in hypotheken bezoekt en mogelijk gebruik maakt van de aangeboden informatie en diensten op deze website, stem je onvoorwaardelijk in met de disclaimer, de privacyverklaring, het dienstverleningsdocument en de algemene voorwaarden. Laatstgenoemden worden onderstaand beschreven.
  2. Meesters in hypotheken heeft de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Regelmatig wordt de inhoud van de website geactualiseerd en aangevuld. Meesters in hypotheken is niet verantwoordelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden in haar website.
  3. Een ononderbroken toegang tot deze website kan niet worden gegarandeerd. Meesters in hypotheken is niet verantwoordelijk voor eventuele schade voortkomend uit de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
  4. Meesters in hypotheken stelt zich aansprakelijk in het geval je als bezoeker grove schuld of nalatigheid kunt toewijzen aan Meesters in hypotheken. In dit geval bedraagt de maximaal uit te keren schadevergoeding € 1.000,- per geleden schade.
  5. De op de website verstrekte informatie is slechts algemene informatie en kan niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. Op deze site kun je middels een formulier persoonlijke informatie achterlaten voor de aanvraag van een persoonlijk advies op maat. Dit advies zal worden geleverd door een erkend financieel dienstverlener die persoonlijk contact met jou zal opnemen.
  6. Middels het invullen van een formulier op de website meestersinhypotheken.nl geef je jouw toestemming voor het verstrekken van jouw gegevens aan Meesters in hypotheken en eventueel aan een erkend financieel dienstverlener. Meesters in hypotheken kan niet garanderen dat alle elektronisch verstuurde informatie tijdig zal worden ontvangen en verwerkt. Als bezoeker van de website blijf je te allen tijde verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de mogelijkheid tot het versturen van elektronische berichten.
  7. Indien een erkend financieel dienstverlener jou persoonlijk advies op maat heeft gegeven is Meesters in hypotheken nimmer verantwoordelijk voor de verleende dienstverlening.
  8. Meesters in hypotheken is geenszins verantwoordelijk voor de aanwezigheid van virussen, defecten en mogelijke onvolkomenheden ten gevolge van het bezoek aan of het gebruik van deze website.
  9. Meesters in hypotheken is eigenaar en rechthebbende van alle verstrekte informatie op deze website. Publicatie, verspreiding of vermenigvuldiging van de informatie is zonder toestemming van Meesters in hypotheken verboden.
  10. Indien een van bovengenoemde voorwaarden, dan wel een van de voorwaarden in de disclaimer, in de actievoorwaarden of in de privacyverklaring individueel nietig wordt verklaard, dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. Meesters in hypotheken heeft als doel de nietig verklaarde voorwaarde zo spoedig mogelijk in een voor beide partijen acceptabel alternatief te herschrijven.